Press "Enter" to skip to content

Forex Analizleri Nasıl Yapılır?

admin 0

Forex piyasası içerisinde yapacağınız yatırımların kalitesini analizler sayesinde belirlersiniz. Pozisyonlarınızı belirlerken bu analizleri kullanırsanız eğer kaybetme riskinizi oldukça azaltmış olursunuz. Yatırım piyasalarının hepsinde kullanılması gereken analizler iki çeşittir. Temel analiz ve teknik analiz olarak adlandırılır.

Temel Analiz

Temel analiz dediğimiz süreç, piyasalarda yapılan araştırmaları kapsamaktadır. Yatırım araçları üzerine olan makro etkileri kapsamaktadır. Yatırım araçlarının fiyatlarını etkileyen temel olayların araştırılmasıdır. Yatırım araçlarının özelliklerine göre değişiklik gösteren bu durumlar oldukça geniştir. Forex içerisinde yatırım araçlarının fiyatları arz ve talebin karşılıklı gelmesiyle oluşur. Bu arz ve talebi etkileyen durumlarda temel analizin araştırma konusunu içermektedir.

Forex piyasası küresel bir yapı içinde olduğundan dolayı, yatırım araçlarının küresel boyutta nelerden etkilenebileceğinin araştırmasına girilir. Öncelikle dünyanın ekonomik gidişatı her yatırım aracını etkileyen bir durumdur. Bu sebeple global ekonominin gidişatında etkili olan seçeneklerin incelenmesi gereklidir. Bunlarda ekonomiye yön veren gelişmiş ülkelerdir. Bu ülkelerin yaşadığı bütün durumlar ekonomik olarak geri dönüş alacağından, takipleri önemlidir. Gelişmiş ülkelerin özellikle ticari, sosyal ve siyasal ilişkilerini gözden geçirmelisiniz. Bu araştırmaları da yatırım araçlarının fiyatları ile ilişkilendirerek, ne olacağı konusunda tahmin yürütmeye çalışmaktır temel analiz.

Aynı şekilde temel analizde incelemeniz ve yatırım araçları üzerinde etkisi olacak bir durumda, ülkelerin merkez bankalarıdır. Dünya ülkelerinin merkez bankaları tutumları, açıklamaları, faiz oranı uygulamalar ve uyguladıkları politikalar oldukça önemlidir. Özellikle gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının politikalarını takip etmeniz önemlidir.

Ülkelerde yaşanan doğal afetler, hava durumu, kıtlık, kuraklık gibi durumlarda yatırım araçları üzerinde etki sağlayabilmektedir. Özellikle çeşitlilik bakımından fazla olan emtialardan çoğu, bu durumlardan etkilenebilmektedir. Bir ülkenin başbakanın sağlığı, şirket birleşmeleri gibi durumlar bile yatırım araçlarının fiyatları üzerinde etkide bulunmaktadır. Bu sebeple temel analiz yöntemleri ile yatırım araçlarının fiyatlarının belirlenmesi yapılırken birçok konunun incelenmesi gerekmektedir.

Teknik Analiz

Forex içerisinde bulunan teknik analiz sayısal veriler üzerinden yürütülmektedir. Bu sayısal veriler sayesinde, fiyatlarda olacak dalgalanmaları, gelecekte yatırım araçlarında yaşanması muhtemel fiyatları, işlem hacimlerini ve yatırımcıların araçlara olan ilgisine kadar birçok durumu hesaba katarak, geçmiş verilerden hareketle gelecek fiyat tahminlerinde bulunma yöntemidir.

Temel analize göre piyasa hakkında daha objektif sonuçlara ulaşılır ve yatırımları daha gerçekçi kılar. Teknik analizde kullanılan veriler hacim, fiyat ve indikatörlerdir. Bunlardan yararlanılarak geleceğe yönelik yorumlarda bulunulur.

Teknik analizde her fiyat birbirleriyle bağlantılı olduğu kabul edilir ve bu doğrultuda analizler gerçekleştirilir. Teknik analiz gerçekleştirilmek istendiğinde daha çok bilgiye ihtiyaç duyulur. Bu bilgiler içinde geçmiş grafikler, fiyatlar, veriler, göstergeler ve formasyonlar kullanılır.

Grafikler

Teknik analizde en önemli olan grafiklerin okunmasıdır. Forex piyasası üzerinde dört çeşit grafik çeşidi vardır. Çubuk grafikler, çizgi grafikler, nokta ve şekil grafikleri ve mum grafikleridir. Bu grafiklerin kullanımı her yatırımcıya göre farklılık gösterebilir. Önemli olan bu grafiklerin nasıl okunacağı konusunda bilgi sahibi olmanızdır. Grafiklerin ortak özelliği dikey eksende fiyatlarda gerçekleşen değişiklikleri, yatay eksende ise zaman değişimlerinin gösterilmesidir. Grafiklerin okunması içinde trend kavramının size ne ifade ettiğini bilmeniz gereklidir.

Tavsiye Bilgiler: Forex Grafikleri Nelerdir? Nasıl Okunur?

Trend kavramı; grafiklerde oluşan fiyatların aşağı, yukarı ya da yatay olarak hareket etmektedir. Artış trendinin diğer adı da boğa trendidir. Fiyatların minimum noktalarından trend çizgisini geçirdiğinizde eğer yukarı yönlü bir seyir izliyorsa buna boğa trendi denmektedir. Düşüş trendi; bununda diğer adı ayı trendidir. Fiyatların ulaştığı maksimum noktalarından trend çizgisini geçirdiğinizde, eğer aşağı yönlü bir seyir izliyorsa bu duruma da ayı trendi denmektedir. Yatay trend ise; trend çizgilerini minimum ve maksimum noktalarından çizerek, paralel bir görünüm sağlıyorsa geçerli sayılıyor.

Göstergeler

Teknik analiz yönteminin olmazsa olmazlarından olan göstergeler mevcuttur. Göstergeler sayısal verilerin grafikler üzerinde kullanılmasıdır. Grafik üzerinde bulunan sayısal verilerin sonuçları sorgulanmaz. Çünkü belli matematiksel yöntemlerle gerçekleştirilir ve grafikler üzerinde gösterilir. Göstergeler için kullanılan dört tane yöntem vardır.

İlginizi Çekebilir: En Çok Kullanılan Forex Göstergeleri Nelerdir?

Birincisi hareketli ortalamalardır. Hareketli ortalamalar; basit bir kullanıma sahip olduğu için yatırımcıların genel olarak tercih ettiği gösterge biçimidir. Belli bir zaman aralığındaki fiyatların değişimlerindeki ortalamalarını görmemize yardımcı olur. Bu gösterge türünün negatif tarafı, fiyat hareketlerinde değişimleri göstermez. Sadece eğim yönü hakkında bilgi verir.

İkincisi bollinger bantlarıdır. Bollinger bantları kullanımı da oldukça sıktır. Bollinger yöntemi piyasanın genel yönü hakkında bize bilgi verir. Ayrıca gelecekte fiyatların ne olacağını kolay ve hızlı olarak tahmin etme özelliğine sahiptir. Bu bantlar matematiksel ifadeler ile ortalamadan ne derece uzaklaşıldığını ölçmektedir. Belli bir gün aralığında gerçekleşen fiyatlar ile standart sapmayı dikkate alarak trend yönünü ve fiyat hareketlerinin belirlenmesini gerçekleştirerek, yatırımcılara alım ve satımlar konusunda karar vermelerini netleştirir.

Üçüncü göstergede parabolic sar yöntemidir. Bu yöntem forex içerisinde genelde çift yönlü işlemler yaparken kullanılır. Oluşturduğunuz pozisyonlarınız için nerede kesmeniz ve işlemlerinizde ne zaman geri dönmeniz gerektiği konusunda yardımcı olur.

Dördüncü göstergede ıchimokudur. Ichimoku göstergesi; piyasanın bir seferde bakarak, gösterdiği birden fazla yönü çözmek için kullanılır. Piyasanın momentumunu ve eğilimini ölçerek, destek ve direnç seviyelerini belirler. Böylelikle fiyatlarda oluşan hareketleri, grafik üzerinden daha rahat okumamıza yardımcı olur.

Formasyonlar

Teknik analiz yöntemlerinde önemli olan diğer bir seçenek ise formasyonlardır. Formasyonların içerisinde başlıca kullanılan 8 adet çeşit mevcuttur. Bunlar; ikili zirve ve dip, omuz baş omuz, v baş omuz, üçgen formasyon, bayrak formasyon, takoz formasyon ve dikdörtgen formasyondur.

İkili zirve ve dip formasyonu; fiyatların yükselerek oluşturduğu zirve noktalarında bir düzeltme gerçekleşerek dip noktaya ulaşır. Sonrasında tekrar zirveye ulaşarak ikili zirve ve dip formasyonunu oluşturur. Bunun şekli ‘M’ harfine benzer.

Omuz baş omuz formasyonu; trendin yönünün terse döndüğünü gösterir. Yükselişler ve alçalışlar sonucunda oluşur. Bu formasyon türüne teknik analiz içerisinde oldukça çok karşılaşılmaktadır.
V baş omuz formasyon türünde; sert değişimlerle karşılaşılır. Tahminleri oldukça zordur ve bundan dolayı yatırımcıya sinyaller vermez. Bu formasyon türünde fiyatlar ani çıkışlar ya da ani inişler gösterir.

Üçgen formasyonda; fiyatın gideceği yön hakkında çok bir bilginiz olmaz. Fiyat farklarının giderek sıkışmasıyla meydana gelir. Sıkışma giderek en uç noktaya geldiğinde hızlı bir ivmeyle farklı yönde ilerler.

Bayrak formasyonu; ana trende aksi yönde hareket eder. Genel seyrin tersine kısa bir hareketlilik gösterir ve tekrar genel seyre dönmektedir. Bu durumun oluşturduğu şekil bayrağa benzemektedir. Bu sebeple de bayrak formasyonu denmiştir.

Takoz formasyonu; fiyatların belli aralıklarda giderek daralmasını gösterir. Bir önceki seyre göre hareketlilik gittikçe azalmaktadır. Bu fiyatların daralma süresi uzundur ve daralan çizgi bir noktada birleşmeden fiyatlar yön değiştirir.

Dikdörtgen formasyon; fiyatların belirli bir yönde hareket etmesi ve bu hareketini bant aralığına oturtma şeklidir. Forex içerisinde genelde ayı ve boğa trendinin karşılaştığı durumlarda meydana gelir. Fiyatlar kısa süreli olarak paralel iki çizgi arasında oluşur. Sonrasında fiyatlarda artış ya da azalış görünebilir.

Fibonacci

Teknik analiz konusunda değineceğimiz en son seçenek ise Fibonacci’dir. Özellikle matematikte kullanılan fibonacci, finansal piyasalarda dahil olmak üzere bir çok konuda kullanılmaktadır. Bir sayı dizisi vardır ve bu dizi belli bir kurala göre sıralanmaktadır. Bu sayı dizisi kendisinden önce gelen iki rakamın toplamıdır ve en önemli özelliği her sayının kendisinden bir önceki sayıya bölünmesinde 1,618 bulunmasıdır.

Sayı dizisi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… şeklinde devam etmektedir. Bu sayı dizine hayatımın hemen her alanında ilginç bir şekilde karşılaşabilmekteyiz. Bu sayı dizisinin yatırım araçları üzerindeki etkisine geldiğimizde karşılaştığımız sonuç; her yatırım aracının fiyatı insanların beklentileri üzerine oluştuğu için, piyasa içerisinde oluşan fiyat hareketleri fibonacci ile ilişki içerisindedir. Bu yöntem sayesinde destek ve direnç noktaları, inişler ve çıkışlar belirlenir.

Teknik analiz içerisinde, fibonacci düzeltme seviyeleri, fibonacci zaman aralıkları, fibanacci fanları olarak bulunmaktadır. Düzeltme seviyeleri teknik analiz arasında kullanılan en sık yöntemdir. Bu yöntem ile genel trend de belirlenen dip ve tepe noktaları arasında bir çizgi oluşturulur. Bu çizgi sonucunda düzeltme seviyelerini fibonacci oranlarıyla belirlenmektedir. Bu durumda işlemlerde güvenilirliği artırmaktadır. Kısa vadede işlevini gerçekleştiren fibonacci, uzun vadede düzeltme seviyelerinin belirlenmesinde daha başarılı olmaktadır. Yükseliş ve düşüş trendlerinin ikisinde de yararlanılabilir.

Fibonacci zaman aralığı; teknik analizlerde değişkenler arasında zamanında etkisini göstermektedir. Fiyat hareketlerinde kullandığımız fibonacci, zaman aralıkları içinde kullanmamız mümkündür. Zaman aralığında kullanırken de fiyatların aksine dik çizgileri tepe ve dip fiyatlar üzerinden çizilir. Böylelikle dalgalanmanın zaman aralığı bulunur. Fibonacci fanları ise; fiyatların dip ve tepe noktaları arasına birde referans çizgisi eklenir. Bu referans çizgisi ara trendin zirvesine çizilir. Bu çizgiler, sert iniş ve çıkışlarda güvenilirliği sorgulanmaktadır. Bu nedenden dolayı da hareketliliğin az olduğu piyasalarda kullanılması önerilmektedir.

Sonuç olarak; yatırımlarınızda her iki analiz yönteminin de önemi farklıdır. Temel analizi kullanarak yatırım araçlarının fiyatlarına etki edebilecek durumları belirlersiniz. Bu durumların incelemelerini yaparak fiyatlar üzerinde nasıl bir etki yapacağını yorumlarsınız. Teknik analizler ile de temel analizde ulaştığınız sonuçları da düşünerek, sayısal veriler, grafikler ve yöntemlerle yatırım araçlarının beklenen fiyatları hakkında, daha yakın ve etkin sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olur. Forex içerisinde yatırım yapmayı planladığınızda iki analiz yöntemini de öğrenmek, ve pozisyonlarınızı oluştururken kullanmak oldukça önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir