Press "Enter" to skip to content

Halka Arz Sorunları Nedeniyle SPK’dan Yeni Düzenlemeler

admin 0

Şirketlerin halka arzının son iki yılda bu kadar yoğun olması hayal kırıklığını da beraberinde getirdi. Bu yılın başında Vahdettin Ertaş ve yeni yönetimi SPK’da göreve başladı. Bununla beraber yaşanan toplantılarda imza atılan kararların etkileri de basında hala büyük yer almaya devam ediyor.

SKP’nın getirdiği yeni düzenlemeler ise şu şekilde;

  • Halka arz öncesi bilançolara yapılan makyajlara frenleme,
  • Halka arz fiyat aralığında tavan fiyatı, taban fiyatın %20’sinden fazlasını geçmeyecek,
  • Aracılık eden kuruluş tüm sorumluluklarını alacak ve yerine getirecek,
  • Ortaklar bir yıl süre ile arz fiyatının altında satış yapamayacak,
  • İhraç eden elde ettiği fonu hangi şekilde kullandığını açıkça belirtecek,
  • %100’ün üzerinde bedelli sermaye artırımı durumunda çağrı zorunluluğu getirilen yeni düzenlemelerin başında geliyor.

Son iki yılda özellikle Gelişen İşletmeler Piyasası ve Serbest İşlem Platformu olmak üzere 53 şirket halka açıldı. Bu şirketlerin 41’i halka arz değerinin altında işlem görürken, 12 tanesi halka arz değerinin üstünde işlem gördü. Bu şekilde şirketlerin bedelli sermaye artırımları 3.6 milyar Dolar kaynak sağladı.

Yatırımcılar açısından, iki yılda gerçekleşen olaylar, özellikle Galatasaray’ın borsadaki operasyonları hayal kırıklığına neden oldu. SPK halka arz, sermaye artırımı gibi konulara yeni düzenlemeler getirerek duruma seyirci kalmadı. Halka arza açılan şirketlerin kötü performansı, yüklü ortak satışları ve sermaye artırımları karşısında SPK duruma el koydu ve belirli sınırlar getirdi.

SPK’nın yeni yönetimi, eski yönetimin kararı ile yürürlüğe giren kararlarını da gözden geçirdi. 84 şirketin borsada ve Serbest İşlem Platformu’nda işlem görmesine izin veren kararı kaldırıldı. Paylarını ilk kez halka arza açacak olan ortaklığın ödemiş/çıkarılmış sermayesinde son iki yıl içinde varlıkları rayiç değere taşınması şartı ile oluşan fonların bulunmaması zorunluluğu getirildi. Ayrıca şirketlerde, sermayede %10 ve üzeri pay sahibi olan ortaklar ve yönetimi elinde bulunduran ortakların, şirketlerin borsada işlem görmeye başlaması ile birlikte hisseleri bir yıl halka arz fiyatının altında satamayacaklar.

Galatasaray’da yaşanan sorunlar karşısında SPK’nın aldığı kararlar büyük sıkıntı getirdi. Halka açık şirketlerin planlanan bedelli sermaye artırımını yapabilmesi için mevcut fiyatlar göz önünde bulundurulduğunda çağrı zorunluluğu getirildi. Kulübe 255 milyon lira seviyesinde yük getirildi. Futbolcu sözleşmelerinde işlem fesih bedellerinin SPK hükümlerine aykırı olarak yeniden değerlendirme yöntemi ile değerlendirilmesi yönetime sıkı sorumluluklar getireceği söyleniyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir