Press "Enter" to skip to content

Hareketli Ortalamalar Hesaplanma Yöntemleri Nelerdir?

admin 0

Deneyimsiz yatırımcılar için hareketli ortalamalar hesaplanma yöntemleri nelerdir tüm detayları anlatıyoruz.

Hareketli ortalamalar, hisse senedi fiyatlarının istenilen zaman diliminde ki ortalamalarını gösteren bir indikatördür. Hareketli ortalamalar ile yükseliş düşüş trendleri kolayca yorumlanarak potansiyel trendler tespit edilebilmekte, bu tespitler doğrultusunda nitelikli al-sat emirleri gerçekleştirmeye yönelik yorumlar yapılabilmektedir. Hareketli ortalamaların yorumlanması hakkında bu yazımızda bilgi vermiştik.

Hareketli ortalamalar indikatörü özellikle temel analiz yöntemleri ile birlikte kullanıldığında oldukça etkili yatırım stratejileri üretilmesini mümkün kılmaktadır. Şimdi sizlere hareketli ortalamalar hesaplanma yöntemleri nelerdir tüm detaylarıyla anlatacağız. Dört hareketli ortalamanın yorumlanmasını bu yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Hareketli Ortalamanın Hesaplanmasının Sıklıkla Kullanılan 4 Yöntem

Hareketli Ortalamanın Hesaplanmasının Sıklıkla Kullanılan 4 Yöntem

1-) Basit Hareketli Ortalama

Arzu edilen zaman diliminde ki tüm kapanış fiyatlarının toplamının, gün sayısına bölünmesi ile bulunan ortalamadır.

BHO = TKF/ZA bu formülde;

BHO değişkeni; İşlemlerimizde dikkate alacağımız ana eğri değerlerini

TKF değişkeni; Toplam kapanış fiyatı değerlerini

ZA değişkeni; Belirlenen zaman aralığını (Gün, Vade) temsil etmektedir.

Basit hareketli ortalamada tüm kapanış fiyatlarına, aynı derecede önem verilir. Bu nedenle, kısa vadeli çalışmalarda kullanılmalıdır. Ancak basit hareketli ortalamalarda kullanılsa bile, diğer hareketli ortalama hesaplama yöntemlerine göre daha az güvenilirdir.

2-) Ağırlıklı Hareketli Ortalama

Arzu edilen zaman diliminde ki son günlerin kapanış fiyatlarına daha fazla ağırlık verilerek hesaplanan ortalamadır. Örneğin 10 günlük bir zaman diliminin ağırlıklı hareketli ortalaması hesaplanırken, ilk günün ağırlığı 1, ikinci günün ağırlığı 2, bu şekilde birer artırarak, son günün ağırlığı 10 olarak tüm ağırlıklar belirlenir.

Her günün ağırlığı o günün kapanış fiyatı ile çarpılır ve bu çarpımlar toplanarak ağırlıklı kapanış fiyatları toplamı bulunur. Daha sonra kullanılan ağırlıklar toplanarak toplam ağırlık değeri elde edilir. Son olarak ağırlık kapanış fiyatları toplamını toplam ağırlık değerine bölerek ağırlıklı hareketli ortalama hesaplanır.

AHO =[ ( GKF1 x 1 ) + ( GKF2 x 2 ) + (GKF3 x 3) + ….. + ( GKFn x G ) ] / [ 1 + 2 + 3 + …. + G ] formülünde;

AHO değişkeni; İşlemlerimizde dikkate alacağımız ana eğri değerlerini

GKF1 değişken; 1. Günkü kapanış fiyatını

GKF2 değişkeni; 2. Günkü kapanış fiyatını

GKFn değişkeni; Son günkü kapanış fiyatını

G değişkeni; Son günün ağırlığını ifade etmektedir.

Ağırlıklı hareketli ortalama, basit hareketli ortalamadan farklı olarak, her güne eşit önem vermek yerine, daha çok son günkü kapanış fiyatları üzerinden yorum gerçekleştirilmesini mümkün kılan bir yapıya sahiptir.

3-) Üssel Hareketli Ortalama

Üssel hareketli ortalamalar diğer hareketli ortalama yöntemlerine göre isabetli sonuçlar vermektedir. Son günleri ön plana çıkarırken ilk günleri de ihmal etmez. Üssel Hareketli ortalama, formül yüzde oranı üzerinden hesaplamaktadır. Son günün kapanış fiyatı ve bir önceki üssel hareketli ortalama değerinin formül yüzde oranı ile çarpımlarının, toplanması ile hesaplanmaktadır.

Bir gün önceki günün üssel hareketli ortalaması bilinmiyorsa, bunun yerine basit hareketli ortalama da kullanılabilmektedir.

ÜHO = ( BKF x FYO ) + ( DÜHO x FYO ) formülünde;

ÜHO değişkenleri; İşlemlerimizde dikkate alacağımız ana eğri değerlerini

BKF değişkeni; İşlem gerçekleştirdiğimiz günde ki kapanış fiyatını

DÜHO değişkeni; İşlem gerçekleştirdiğimiz günden bir önceki günün üssel hareketli ortalama değerini

FYO değişkeni; Formül yüzde oranını ifade etmektedir.

Ayrıca formül yüzde oranını ise FYO = 2 / ( 1 + Belirlenen Zaman Aralığında ki Gün Sayısı ) formülü ile belirlenir.
Üssel hareketli ortalama diğer hareketli ortalama hesaplama yöntemlerine göre daha hassas yorumlar yapılmasını sağlayabilen bir yapıya sahiptir.

4-) Değişken Hareketli Ortalama

Üssel hareketli ortalamanın bir çeşididir. Değişken hareketli ortalama hesaplama yöntemi sonucu elde edilen veriler, özellikle fiyatların belirli bir yere sıkışma durumunda diğer hareketli ortalama hesaplama yöntemlerine göre daha hassas sonuçlar vermektedir. Trend yönü değişim sinyalini diğer hareketli ortalama hesaplama yöntemleri doğrultusunda ortaya çıkarılan grafiklere göre daha erken bir şekilde belirtmektedir.

DHO = [ FYO x FDO x BKF ] + [ ( 1 – FYO ) x DDHO ] formülünde;

DHO değişkeni; İşlemlerimizde dikkate alacağımız ana eğri değerini

FYO değişkeni; Formül yüzde oranını

FDO değişkeni; Fiyatların dalgalanma oranını

BKF değişkeni; İşlem gerçekleştirdiğimiz günde ki kapanış fiyatını

DDHO değişkeni; Bir önceki günkü Değişken Hareketli Ortalamayı ifade etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir