Press "Enter" to skip to content

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama

admin 0

Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından 8 Mart 2013 tarihinde internet sitesinden yayımlanarak kamuoyu görüşüne açılan “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmakta.

8 Mart tarihinde kamuoyu görüşüne sunulan tebliğ 22 Mart tarihine kadar gelen görüşlerin değerlendirildi ve bugünkü halini aldı. Tebliğ ile ilgili olarak SPK’nın daha önceden yapmış olduğu açıklamada, Finansal Raporlama Tebliği’nde temel olarak, işletmelerin finansal raporlarında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanacak, “Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları”nın esas alınmasının zorunlu tutulduğu belirtilmişti.

Tebliğ ile kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir biçimde aydınlatılması için, adı geçen işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bu raporların hazırlanması ve ilgililere sunulması ile ilgili ilke, usul ve esasları belirlendi. Bunun yanında “İşletme” tanımı da, yatırım fonları ile konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları dışında kalan tüm ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarını kapsayacak şekilde genişletilmiş oldu.

Tebliğ ile finansal raporların kamuya açıklanma süreleri de kısalıyor. Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören işletmeler, yıllık finansal raporları ile bunlara ilişkin SPK’nın bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerinde öngörülen bağımsız denetim raporlarını; Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen 60 gün, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda ise hesap dönemlerinin bitimini izleyen 70 gün içinde kamuya açıklamaları gerekecek.

Ayrıca, İşletme Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca seçilecek denetim komitesini, denetim komitesi bulunmaması durumunda ise üyeleri arasından en az bir üyeyi finansal raporlamadan sorumlu olarak belirleyeceği belirtildi. Ancak bu konunun yönetim kurulunun finansal raporların hazırlanması, sunulması ve gerçeğe uygunluğuna ilişkin sorumluluğunu da ortadan kaldırmayacağı belirtildi.

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğ ile ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlüğünü de getirildi. İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer pazarlarda işlem gören ortaklıklar, yatırım kuruluşları, yatırım ortakları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları ve varlık kiralama şirketleri bu tebliğ de düzenlenen esaslara uygun olarak 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibariyle ara dönem finansal rapor düzenlemekle yükümlü oldukları ifade edildi. Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan yatırım ortaklıkları da ara dönem konsolide finansal tabloları ile beraber ara dönem bireysel finansal tablolarını da hazırlamakla yükümlü hale getirildi.

SPK tarafından daha öncede 5 yeni sukuk kararı alınmış ve 6 yeni tebliğ taslağı kamuoyu görüşüne sunulmuştu. Bu 6 yeni tebliğ taslağı arasında yer alan finansal raporlama ile ilgili tebliğ bugün itibariyle yürürlüğe konulmuştur. Forex FX TR ekibi olarak diğer tebliğler ile ilgili de bilgi vermeye devam edeceğiz. Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile ilgili daha geniş bilgi almak için SPK internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir