Press "Enter" to skip to content

Teknik Analiz’de Bilinmesi Gerekenler

admin 0

 

Forex Teknik Analiz’de piyasadaki bazı kesimlerin fiyatları belirlemesi nedeniyle beklentilere de önem verilmektedir. Piyasadaki bu kesimlerin gelecek hakkındaki beklentilerinin yönünü sıkça duyulan “boğa” ve “ayı” piyasası terimleri belirtir. Bu terimler 18. Yüzyılın başlarında Londra Borsası’nda kullanılmaktaydı. Günümüz Forex piyasalarında da yaygın olarak kulanılmaktadır. Boğa ve Ayı piyasalarını hisse senetleri üzerinden kısaca anlatmak gerekirse;

Boğa Piyasası gelecek hakkındaki iyimserliği belirtir. Yani boğalar piyasanın yükseleceği beklentisindedirler. Bu düşünceye sahip insanlar, piyasa yükselmeden borçlanarak da olsa hisse senedi satın alır, sonra da yüksek fiyattan satarlar. Bu terimin doğmasının nedeni boğaların boynuzları ile her şeyi yukarı kaldırmasıdır.

Ayı Piyasası ise gelecek hakkındaki kötümserliği belirtir. Piyasada düşüş yaşanacağı beklentisindedir. Bu terimin “ayıyı yıkamadan derisini satmak” teriminden geldiği iddia edilir.

Bu beklentiye sahip olan yatırımcıların risk alma dereceleri yüksekse, ellerindeki hisse senetlerinin sonra düşük fiyattan geri alma beklentisiyle satarlar. Burada amaç, satış ile alış fiyatları arasındaki pozitif farktan kar elde etmektir.

Aynı düşüş beklentisine sahip olup söz konusu hisse senetlerine sahip olmayan yatırımcılar ise bu hisse senetlerini ödünç alıp satarlar. Fiyatlar düştüğünde aynı senetleri daha düşük fiyattan alıp aradaki fark kadar kar etmeyi düşünürler. Bu işleme açığa satış denilmektedir.

Açığa satış yapan bazı insanlar ise sattıkları kadar hisse senedine sahip olmalarına rağmen bazı nedenlerden dolayı bunları satmak istemezler ve açığa satış işlemine konu olan hisse senetlerini başka bir yerden ödünç alırlar. Bu şekilde yapılan açığa satış işlemleri şirkette büyük miktarda hisseye sahip olup önemli konumdaki insanlar tarafından yapılır.

Açığa satış işleminde süre de çok önemlidir. İşlem, bir günden kısan veya daha uzun sürebilir. Ancak uzun süreli açığa satışlarda çok fazla risk ve karşılaşılabilecek sorunlar vardır.

Açığa satış işleminde, satış tarihi ve geri alım tarihi arasındaki süre içinde menkul kıymetlerin bazı şeyleri değişebilir. Mesela bu iki tarih arasında hisse senetlerine temettü ödenmesi olabilir veya şirket sermaye artırımı yapabilir. Bu durumda, hisse senedini ödünç veren kimse hisse senedi elinde olmasa da bu haklardan yararlanmak isteyecektir. Alan kişi ise şirkete başvurup temettü alacak veya sermaye artırımına katılabilecektir. Bu yüzden aynı anda iki ödeme veya sermaye artırımına katılım söz konusu olacaktır. Sonuç olarak, açığa satış yapan, hisse senedini ödünç veren kişiye temettü ödemek zorundadır.

İkinci olabilecek durum ise hisse senedini ödünç veren kişinin, açığa satış işleminde geri alım yapılmadan hisse senedinin istemesi olabilir. Ödünç veren kişinin bu isteği hisse senedini satmak gibi bir amaca yönelik olabilir. Böyle bir durumda, kendisine ödünç verecek başka bir kişi bulunmalı veya geri vermesi gereken hisse senedini piyasadaki cari fiyattan satıp hisse senedi borcu kapatılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir