Press "Enter" to skip to content

Teknik Analiz’de Fibonacci Analiz Yöntemleri

admin 1

’in en ilgi çekici yöntemlerinden biri de Fibonacci analizleridir. Teknik analiz ile ilgili olan herkes Fibonacci’nin matematiksel kuramlarıyla da mutlaka ilgilidir. Fibonacci analizinin altında yatan temel mantık, doğanın düzeninde görülen matematiksel yapının, finans piyasalarında da geçerli olduğudur. Bu matematiksel yapının daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle Leonardo Fibonacci ve Fibonacci sayıları hakkında biraz bilgi verelim.

Leonardo Fibonacci 1170 yılında İtalya’nın Pisa şehrinde doğmuş, daha sonra babasının gümrük memurluğu nedeniyle Kuzey Afrika’ya geçmiştir. Fibonacci o dönemde matematik biliminde Avrupa’dan çok daha ileride olan İslam dünyasında matematik eğitimi aldı. Fibonacci 1200 yılında Pisa’ya geri döndü. Pisa’da, batı matematiğinin Arap rakamları ve ondalıklı sayıları keşfetmesini sağlayan “Hesap Kitabı” adlı ünlü eserini yazdı. Ancak, Fibonacci’nin yenilikleri sadece bu kültür alışverişinden ibaret değildir. Fibonacci, doğanın düzeninin matematiksel yapısını ortaya çıkarmak amacıyla yaptığı çalışmalarla, ölümünden sonraki dönemlerde bilim ve sanat dünyasında devrim sayılabilecek gelişmelere büyük katkı sağlamıştır.

Fibonacci’nin kullandığı yöntemlerin incelenmesi sonucu finans piyasalarında da aynı dizi ve oransal hareketlerin gerçekleştiği gözlemlenmektedir.

Fibonacci’nin kullandığı yöntemlerin temelini Fibonacci sayıları oluşturmaktadır.

Fibonacci Sayı Dizileri: Dizideki ilk sayı 0’dır. Sayı dizisinde sıradaki sayı bir önceki sayıyla toplanarak elde edilir.

F0 =0
F1 = 1
F2 = 0+1 = 1
F3 = 1+1 = 2
F4 = 1+2 = 3
.
.
.
Fn = F(n-1) + F(n-2)

Bu hesap sonrasında elde edilen Fibonacci sayı dizisi şöyledir:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Fibonacci sayılarıyla ilgili ilginç özellikler:

Dizide her üçüncü sayı 2’ye, her dördüncü sayı 5’e ve her altıncı sayı 8’e bölünebilir.
Fibonacci sayı dizisindeki herhangi bir sayının 1,618 (altın oran) ile çarpımı bir sonraki sayıyı yaklaşık olarak vermektedir. Sayılar büyüdükçe yaklaşma oranı da artmaktadır.
1 ve 2 dışındaki tüm sayılar 4 ile çarpıldığında başka bir Fibonacci sayısı ile toplamı başka bir Fibonacci sayısını verir.

  1. Yaşar Şahin Yaşar Şahin

    Fibonacci sıklıkla kulladığım bir analiz yöntemi. Tavsiye ederim. Teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir