Press "Enter" to skip to content

Teknik Analiz’de Göstergeler – On Balance Volume ve Accumulation / Distribution Index (A/D)

admin 0

 

On Balance Volume, Joseph Granville tarafından icat edilmiş bu güvenilir göstergenin özelliği işlem hacmini fiyat hareketleriyle karşılaştırılmasıdır. Yükselen trendlerde işlem hacmi yükseliş eğiliminde olup alçalan trendlerde düşüş eğilimindedir. On Balance Volume indikatörünü hesaplarken fiyatlardaki artış miktarı işlem hacmine eklenir. Bu yüzden fiyatların yükselmesi halinde OBV de yükseliş meydana gelir, fiyatların düşmesi halinde ise OBV göstergesinde düşüş meydana gelmektedir.

Bu göstergenin yorumlanma mantığı, yükselişlerde hacmin artması ve düşüşlerde hacmin azalması gerekliliğinin üzerine kurulmuştur. Fiyatla gösterge arasındaki bir uyumsuzluk olursa trendin değişeceği düşünülür. Örnek verecek olursak, fiyatlar yükselirken indikatörde düşüş görülürse yükselişin gücünün tükendiği şeklinde yorumlanacaktır.

Accumulation/Distribution Index (A/D), Türkçeye toplama/dağıtım endeksi olarak çevrilen A/D endeksi ile fiyat değişimi arasındaki değişimin birlikte ele alındığı bir momentum göstergesidir. Forex finans piyasalarında teorik olarak bir fiyat hareketi meydana geldiğinde oluşan işlem hacminin yüksekliği, söz konusu hareketin güvenirlik derecesini gösterir. Yükseliş trendinde olan A/D göstergesi, alıcıların güçlendiğini gösterirken, düşüş trendinde olan bir A/D göstergesi satıcıların güçlendiğini gösterir.

A/D göstergesi hesaplanırken önce kapanış fiyatından gün içi en düşük değeri çıkarılır. Bulunan değer ise gün içi en yüksek seviye ile kapanış fiyatının farkından çıkarılır. Sonra elde edilen değerin, gün içi en yüksek seviye ile en düşük seviye farkına bölünmesi ve işlem tekrarı ile çarpılmasıyla elde edilir.

A/D göstergesi ile fiyat hareketleri arasında oluşabilecek bir uyumsuzluk, fiyat hareketinin güvenilir olmadığı şeklinde düşünülür. Mesela, yükselen trend içerisinde hareketini sürdüren bir durumda A/D indikatöründe düşüş görülmesi ya da yatay bir seyrin görülmesi alıcıların zayıf olduğunu düşündürtmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir