Press "Enter" to skip to content

Teknik Analiz’de Göstergeler – Relative Strength Index (RSI)

admin 0

Relative Strength Index (RSI), hisse senedi piyasalarında olduğu gibi Forex piyasalarında da sık kullanılan bir göstergedir. Amerikalı analist J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir. Özellikle trendlerin gücünü ölçmekte başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

RSI Göstergesi, incelenen periyot içerisindeki kapanış değerlerinin, bir önceki güne göre değişimden hareketle hesaplanan bir göstergedir.

RSI indikatörünün, daha çok kısa ve orta vadeli analizlerde kullanılması tercih edilmektedir. Analistlere bir ile dört günlük periyotlar arasında seçim yapma olanağı tanımaktadır. Otuz günden küçük tarih aralıkları kısa vade için uygun olmaktadır. Ancak, J. Welles Wilder’e göre kısa vadeli analizler için en iyi seçenek on dört günlük periyotlardır. Bu öneriye uygun olarak popüler teknik analiz yazılımları ve işlem platformlarında standart periyot on dört gündür. Orta vadeli analizlerde ise bir buçuk ay ile altı ay, uzun vadeli analizlerde ise on aydan büyük değerler kullanılmalıdır. Trendlerin gücünün ölçülmesi açısından, RSI göstergesinde periyodun uzun tutulması daha yararlıdır. Diğer bir yandan, uzun periyotların seçilmesi, sinyaller tespit edilirken kısa periyotlara oranla çok daha fazla zamanlama hatası oluşturmaktadır.

RSI indikatörünün hesaplanması, birçok indikatöre göre daha kolaydır. Öncelikle seçilecek periyottaki gün sayısından bir fazla sayıda kapanış değeri seçilir. Sonra seçilen gün sayısına bir eklenerek bulunan zaman diliminde, bir önceki güne göre yükselen kapanış verilerinin aritmetik ortalaması alınarak, ortalama yukarı hareket değeri bulunur. Daha sonra, Yine seçilen gün sayısına bir eklenerek bulunan zaman diliminde, bir önceki güne göre düşen kapanış verilerinin aritmetik ortalaması alınarak ortalama alçalan hareket değeri hesaplanır. Ortalama yükselen hareketin, ortalama alçalan harekete bölümünden, RSI indikatörünün çekirdeği denebilecek göreceli güç (RS) değeri elde edilir. Son olarak da endeks formülüne RS değeri yazılarak RSI bulunur.

  • RS = Ortalama yükselen hareket / Ortalama alçalan hareket
  • RSI = 100 – (100 / 1 + RS)

Bu indikatör yaygın olarak iki biçimde kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi ve en çok kullanılanı 30 seviyesi ve altının aşırı satım, 70 seviyesi ve üzerinin aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilmesidir. Bu yaklaşıma gör, 30 seviyesinden aşağı düşen RSI eğrisinin yeniden bu seviyenin üstüne çıkmasını al sinyali, 70 seviyesinin üstüne çıkan RSI eğrisinin yeniden bu seviyeden aşağı inmesi de sat sinyali olarak algılanır. İkinci yaklaşım ise fiyat ile RSI indikatörünün arasındaki uyumsuzluktan yararlanmaktır. Çoğunlukla, RSI indikatörü, fiyat grafiği ile birlikte hareket etmektedir. Bazen fiyat grafiğinde görülen trendin aksi yönünde hareket edebilir. Mesela, yükselen trend içerisinde RSI indikatörünün düşüş eğilimine girmesi satış, alçalan trend içerisinde RSI indikatörünün yükseliş eğilimine girmesi al sinyali olarak yorumlanması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir