Press "Enter" to skip to content

Temel Analiz için Gelir Tablosu ve Bilanço Kavramları

admin 0

Forex Temel Analiz’de Finansal Tabloların önemini biliyoruz. Forex yatırımcılarına en çok yardımcı olan tablolar ise Gelir tablosu ve bilanço analizleridir.

Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile bu dönem içerisinde yaptığı bütün maliyet ve giderleri ve bütün bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya zararını gösteren tablodur. Bu tablo düzenlenirken esas faaliyetlerden sağlanan gelir ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ayrı gösterilir. Bununla birlikte süreklilik göstermeyen olağandışı gelirler de ayrı olarak gösterilir.

Bilanço ise işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ve bu varlıkları sağlayan kaynakları gösteren tabloya denir. Bilanço aktif ve pasif denilen iki gruptan oluşmaktadır. İşletmenin varlıkları aktif tarafta, işletmenin kaynakları ise pasif taraftadır.

Gelir tablosu ve bilanço incelemelerinde ülkenin mali politikalarının etkisi de göz önüne alınmalıdır. Yani maliyenin olaylara vergi açısından bakıp bakmaması bilanço hazırlanması ve defter tutulması amacı için büyük önem taşımaktadır. Bunun nedeni ise işletmelerin muhasebe tekniklerini sırf maliye etkisiyle kullanmaları doğru bilgilere ulaşmayı zorlaştıracaktır. Bu durum ülkelere göre farklılık gösterir.

Bir işletmenin mali tablolarının analizi karşılaştırmalı tablolar analizi ve oran analizi olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

Karşılaştırmalı tablolar analizi, her kalemin yıllar boyu belirlenen değişmelerini incelemekle işletmenin mali durum ve faaliyet sonuçlarıyla ilgili gelişmeleri göstermektedir. Bu yöntemde, yıllara göre satılan malın maliyeti, faaliyet giderleri ve faaliyet dışı giderlerdeki oransal değişmelere bakılarak bu kalemlerin net satışlar içerisindeki payı gözlenir.

Diğer bir yöntem ise oran analizidir. Bilanço analizleri genelde oranlar kullanılarak gerçekleştirilir. Oranlar ise ilgili bilanço ve gelir tablosu kalemleri ile kalem grupları arasında ilişki kurularak elde edilmektedir. Bu oranlar şu şekildedir:

  • Likitide Oranları
  • Faaliyet Oranları
  • Finansal Yapı Oranları
  • Karlılık Oranları
  • Yükümlülükleri Karşılama Oranları

Forex yatırımcıları bu oranları detaylı olarak bilmelidir. Çünkü bu oranlara bakılarak firmanın hisse senetleri hakkında yorum yapabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir