Press "Enter" to skip to content

Temel Analiz ve Parasal Göstergeler

admin 0

Parasal göstergeler Forex Temel Analiz’de ekonomik tahminlerin yapılabilmesi için bilinmesi gereken en temel kavramlardandır. Paranın tanımı ve neyin nasıl yorumlanacağını bilmek önemlidir.

Likiditesi en yüksek olan varlık paradır. Ekonomide para olarak tanımladığımız sadece dolaşımda olan kağıt para veya madeni para değildir. Para tanımının içinde bankalarda bulunan vadeli ve vadesiz tüm mevduatlar da yer almaktadır. Bunların likiditesinin çok yüksek olması nedeniyle para tanımının içinde yer alırlar. Yani her an nakit hale getirilebilirler. Bu paranın özelliği ise bankada katlanarak çok daha büyük hacimde bir mevduat haline gelmesidir. Bu demek oluyor ki bankacılık sistemi mevduat olarak para yaratmaktadır. Buna kaydi para denilir.

Türkiye’de para arzı tanımları:

M0 = Dolaşımdaki Para (Dolaşımdaki para = emisyon + madeni para – banka kasaları)
M1 = Dar anlamda para arzı = Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat
M2 = M1 + Vadeli Mevduat
M2Y = M2 + Yurtiçi yerleşiklerin DTH’ları
M3A = M2 + mevduat Bankalarındaki Resmi Mevduat
M3 = M3A + TCMB’deki diğer mevduat

M0 ve M1 dışındakiler geniş para arzı tanımlarıdır. Bu para tanımları arasında en önemlilerinden birisi M2Y’dir. Önemli olmasının sebebi ise M2Y’nin artması döviz ikamesi olarak adlandırdığımız bir olayı göstermektedir. Bu enflasyonun hem nedeni hem sonucu olabilmektedir. Piyasadaki döviz kullanımı ve arzının artmasıyla Merkez Bankasının para arzı kontrolü azalır. M2Y para arzı enflasyon oranı ile en anlamlı korelasyona sahiptir. Eğer M2Y azalırsa orta ve uzun dönemde enflasyon azalır . Bu da faiz oranlarının düşmesine sebep olur. Forex yatırımcıları para arzı ve talebinde ortaya çıkan politika değişikliklerine dikkat etmelidirler.

Parasal göstergeler, ekonomide kısa vadeli gelişmeleri değerlendirirken önemlidir. Çünkü para tabanının arttırılması ya da azaltılması faiz oranlarını etkiler. Para arzı artarsa halkın eline geçen fazla para marjinal tüketim eğilimi ile orantılı olarak Forex piyasasına yansır. Aynı zamanda sermaye piyasalarını da etkileyecektir. Bu durumda hisse senetlerinin fiyatı artacaktır.

Forex yatırımcıları para otoritesi tarafından yayınlanan verileri iyi değerlendirmeli ve yaptığı anketleri göz önünde bulundurmalıdır. Para otoritesinin dövizi ve faizi uzun vadede bütünleşme içinde kontrol altında tutamayacağı bilinmeli ve buna göre para otoritesinin parasal araçlarla yani reeskont işlemleri ve açık piyasa işlemleri ile atacağı adımlar tahmin edilebilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir