Press "Enter" to skip to content

Temel Analiz ve Yatırımlar

admin 0

Temel Analiz, yatırımcılığın temel taşıdır. Temel Analizin, hisse senedi yatırımlarının performansını ekonomik, sektörel ve şirketlerle ilgili unsurları ele alarak, hisse senedinin gerçek değerini bulmaya ve bulunan gerçek değerleri piyasa fiyatları ile karşılaştırarak alım satım yapmaya yarayan analiz yöntemi olduğunu ele alırsak; öncelikle ekonomik gelişmelerden haberdar olmamız gereklidir. Malesef sadece haberdar olmamız yeterli değildir, bunun yanında bu bilgileri iyi anlamamız ve yorumlamamız gerekir. İyi yorumlayabilmemiz için de temel kavramları çok iyi bilmemiz gerekir. Bu kavramlardan biri olan yatırımların Forex piyasasını nasıl etkilediğini görelim.

Yatırım, Kamu yatırımları ve özel sektör yatırımları olarak ikiye ayrılır. Bir girişimcinin yapacağı yatırımı çok sayıda etmen etkiler. Bunlardan en önemlileri şu şekildedir:

  • Faiz Oranları: Faiz oranları ne kadar düşükse yatırım miktarı o kadar büyük olacaktır. Faiz oranı ne kadar düşükse, herhangi bir yatırımın fırsat maliyeti de o kadar düşüktür. Faiz oranı ne kadar düşükse, karlı yatırım projeleri o kadar fazla ve dolayısıyla yatırım düzeyi o kadar büyük olacaktır.
  • Beklenen Enflasyon: Beklenen enflasyon oranı ne kadar yüksekse, yatırım miktarı o kadar büyük olacaktır. Beklenen enflasyonun daha yüksek olması, gelecekte beklenen net gelirin daha yüksek olması demektir. Bir yatırım projesinin başlangıçtaki maliyetine göre beklenen net gelirin daha fazla olması, o projenin getirisinin daha büyük olması demektir.
  • Beklenen Kar: Yeni sermaye teçhizatının beklenen karlılığı ne kadar yüksekse, yatırım miktarı da o kadar büyük olacaktır. Örneğin bir Beyaz eşya fabrikasının yeni bir montaj hakkı kurup kurmamaya karar verme aşamasında olduğunu düşünelim. Beyaz eşya fabrikasını net gelirini hesaplamak zorundadır. Bu hesaplamayı yapmak için beyaz eşya satışlarından elde edeceği toplam karı hesaplamak zorundadır. Toplam kar, beyaz eşyanın beklenen satış fiyatına ve piyasadaki payına bağlıdır. Öte yandan Beyaz eşya fabrikası, başta ücretler olmak üzere yeni montaj hattının neden olacağı maliyetleri de göz önüne alacaktır. Bunu sonucu olarak beklenen net karın düzeyi, bu yatırımın yapılıp yapılmayacağını belirleyecektir.
  • Yıpranma: Mevcut sermaye teçhizatının eskimesine, kıymetten düşüş denir. Sermaye teçhizatı stoku ne kadar büyükse ve ne kadar yaşlıysa, eskiyen sermaye miktarı o kadar büyük olacaktır. Eskiyen sermaye miktarı ne kadar büyükse, yenileme yatırımı da o kadar büyük olacaktır.

Gelişmekte olan ülkelerde, kamunun özel sektör yatırımları yapması istihdam ve sanayinin gelişmesini sağlar. Fakat bu tip yatırımların verimsizliği ve bürokratik yönetim tarzı ürün fiyatının yükselmesine neden olabilir. Diğer bir yandan bu tip yatırımlar, gelişmekte olan ülkelerde bütçe açıklarına ve dolayısıyla kamu borçlarının artmasına yol açabilir ve bu yolla faizlerin yükselmesine neden olabilirler. Faizlerin yükselmesi de yatırım harcamalarının azalmasına neden olur. Bütün bunların sonucunda kamu harcamalarındaki artıştan dolayı özel sektör harcamalarının dışarıda kalması piyasaya güven sorununu gündeme getirir. Bu ise fiyat mekanizmasından uzaklaşan bir ekonomik yapı oluştururve gelir dağılımını bozar.

Özel sektör yatırımlarının sektörel dağılımı ve miktarı bizi sektörel büyüme hakkında fikir sahibi edebilir. Bunun yanında kamunun hangi sektörlere teşvik verdiği ve o sektörlerin geleceği hakkında da bilgi verebilir. Örneğin inşaat sektörünü düşünelim. Bu sektöre verilen bir destek inşaat sektörünün harekete geçirdiği diğer sektörlerin de büyümesi anlamına gelir. Yani bu sektörle birlikte inşaat malzemesi üreten işyerleri veya mobilya ve beyaz eşya sektöründe de büyüme gözlenir. Bu yüzden her sektör kendi çerçevesinde değerlendirilmeli ve bu sektörlerdeki büyüme ve daralmaların yapısı da incelenmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir