Press "Enter" to skip to content

Temel Analizde Bütçe Açığı, Enflasyon ve Faiz Oranları

admin 0

Temel Analiz yapan Forex yatırımcılarının büyük çoğunluğu tahvil piyasaları, devlet bütçe açığı ve rezervlerin değerlenmesinin yanında enflasyon ve faiz oranların da hesaba katarak bir ülkenin temel ekonomik seviyesini değerlendirmeye çalışmaktalar. Bunları hesaba katarak ülkenin ekonomik gelişiminin ve enflasyon oranının ne olduğu temel analistlerin en sık sorduğu sorulardan biri olmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerde bütçe açıkları, para arzı artışı ve fiyat düzeyi ilişkisi, özellikle yüksek enflasyon oranlarının gözlenmesi en önemli konulardan biridir. Bütçe açığı ekonomik giderlerin gelirlerinden büyük olması durumudur. Bütçe açığının sürekli artış göstermesi ekonomik riske işaret eder. Bütçe açığı emisyon artışı ile kapatılabilen bir durumdaysa enflasyon doğar ve istikrarsızlığa sebebiyet verir. Bu yapı geçici olup enflasyonist ortamda alınan kararların uzun süreli olmadığı bilinmelidir. Bu bağlamda Fisher denklemi bize faiz oranlarının enflasyona bağlı olarak yükselmesinin borçlanma araçlarına ilginin artacağını göstermektedir.

Menkul kıymetlerin fiyatı ve faiz oranları negatif bir korelasyonla birbirlerine bağlıdır. Bu tür faizlerin varlığı hazine bonosu, devlet tahvili ve repo faizleri incelenerek ortaya konulabilir. Bu yüzden bu tür faiz oranlarını takip etmek Forex yatırımcıları için ülkedeki ekonominin güncel olgular karşısında ne tür bir davranış izlediğini gösterdiği kadar bu gelişmeler ekonominin kırılganlığını da gösterir. Ekonomik kırılganlık faiz oranlarını yükselterek borsa hacmini düşürmektedir. Bunun sonucunda sistematik riski yüksek olan senetlerde fiyat düşüşü gözlenebilir. Bunun yanında bu tip değişkenlere dış piyasaların katılması ve incelenmesi açık bir ekonomi için kaçınılmaz bir sonuç doğurur.

Küreselleşen ekonomi artık sadece yerel faiz oranları ve ekonomik ajan davranışlarının değerlendirilmesini ve sadece yerel piyasalarda bir portföyün oluşturulmasını yatırımcı açısından yetersiz bırakmaktadır. Bunun nedeni küreselleşme sebebi ile varlık bulan sıcak para kavramını, ekonomilere çökertebilecek kadar zarar verecek bir noktaya çıkarmıştır. Söz konusu ekonomiler sıcak paraya karşı alınan önlemlerle sağlamlaştırılabilir. Bu nedenle büyük riskler ülkedeki sermaye birikim miktarına ve ödemeler bilançosu açıkların bağlı olarak ayrı ayrı ortaya çıkabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir