Press "Enter" to skip to content

Temel Analizde Finansal Tabloların Önemi

admin 0

Günümüzde bulunan işletmeler, hem işletme içinde hem işletme dışında her gün birbirinden önemli kararlar almaktadırlar. İşletme sahipleri, yöneticileri ve personeli ile devlet yatırımcıları, kamuoyu alacaklılar, borçlular ve borçlar, sendikalar ve kredi kurumları bu kararları alanlar ve alınan kararlarla ilgili olanlardır.

Muhasebenin temel görevlerinden olan rapor etme görevini yerine getirmek amacıyla yapılan mali tablolar işletmeler tarafından hazırlanır. Forex Temel Analiz iyi yapabilmek için bu kavramı ve ne işe yaradığını da iyi bilmek gerekir. İşletmeler belirli zamanlarda finansal tablolar düzenleyerek işletmenin finansal durumu hakkında işletme ortaklarına ve diğer ilgililere bilgi sunmaktadırlar. Bu tabloların hazırlanmasının amacı işletmenin likide durumu, karlılık durumu, sermaye yapısı, aktiflerin kullanım durumu ve işletme hakkında önemli trendlerin saptanmasıdır.

Temel Finansal Tablolar:

 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Satışların Maliyeti Tablosu

Yardımcı Finansal Tablolar:

 • Fon Akım Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Kar Dağıtım Tablosu
 • Özkaynaklar Değişim Tablosu

Forex piyasasında önemli olanları bilanço ve gelir tablosudur.

Finansal tablolar hazırlanırken bazı şeylere dikkat etmek gereklidir:

 • İşletmenin varlıkları, kaynakları, mali durumu ve kar veya zararı hakkında, gerçeği ve doğruyu yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Bu tablolardan yararlananların kararlarını etkileyebilecek boyutta olan hesap kalemleri ayrı olarak gösterilmektedir.
 • Bu tablolar iki hesap dönemini karşılaştıracak şekilde düzenlenmektedir. Bu yüzden tablolarda yer alan bilgilerin bir önceki dönem tablolarıyla tutarlı olması gerekmektedir.
 • Bu tablolara ek olarak düzenlenecek Satışların Maliyet Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Fon Akım Tablosu ve Nakit Akım Tablosu’nun da bu esaslara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Finansal tabloların amaçları şu şekildedir:

 • Yatırımcılara, kredi verenlere ve diğer ilgililere karar almaları için yararlı bilgiler sağlar.
 • Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmek için yararlı bilgiler sağlar.
 • Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi edinmemizi sağlar.

Bu amaçlardan anlaşılacağı gibi Finansal tablolar ekonomik kararların alınmasında yardımcı olacak bilgiler, işletmenin kazanma gücünü öngörme, karşılaştırmak ve değerlendirmek için gerekli bilgiler, makro ekonomik kararlara yardımcı olarak istatistiksel bilgiler sağlamaktadır ki bunlar Forex yatırımcılarına destek olabilecek bilgilerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir