Press "Enter" to skip to content

Temel Analizde Sektörün Hayat Akışı

admin 0

Temel Analizde ürüne bağlı olarak her sektörün bir hayat akışı vardır. Yani her sektör ortaya çıktıktan sonra belirli aşamalardan geçer. Bunlar kuruluş, büyüme, olgunluk dönemleri olarak sıralanabilir. Başlangıç dönemi, sektörün ortaya çıktığı dönemdir. Bu dönemde büyüme hızı ekonomiye göre çok daha hızlıdır. Ayrıca bu aşamada bulunan şirketlerin ortakları için karşılaşılan talep eksikliği risk ortaya koyar. Belirsizliklerin fazlalığı yüzünden tahminler zorlaşmaktadır. Bunun yanında bu tip yatırımların da getirisi fazla olacaktır.

Büyüme döneminde sektör hızla büyümeye devam eder ve yatırımların tamamlandığı bir dönemdir. Bu aşamada mali yapıları, yönetimleri ve pazarlama organizasyonu daha iyi olan şirketler piyasaya dahakim olmakta ve talep fazlalığı olduğunda karlarını artırabilmektedirler. Yani bu aşamadaki firmaların riski daha düşük ve getirisi daha fazla olmaktadir. Ancak bazen Forex piyasasında sadece geçmiş verilere bakılarak alınan kararlar yatırımcılar kayıp yaşayabilmektedirler.

Diğer bir dönem olan olgunlaşma dönemi ise büyüme oranının ekonominin ve diğer sektörlerin ortalamalarına yaklaştığı dönemdir. Bu aşamadan sonra söz konusu olan sektörde büyüme hızı ve karlılıkta eski artış hızları gözlenmez ve hatta azalacaktır. Bu durum bu tür şirketlerin yeni yatırımlara yönelmesine neden olur. Aynı zamanda o şirketlerin hisse senetlerine sahip olan Forex yatırımcıları için yeni fırsatlar doğurabilir. Bu tür bir durumda bir Forex yatırımcısı söz konusu firma için birkaç ölçüte göre karar vermelidir:

  • Geçmiş dönemlerdeki satışlar ve karlardaki büyüme
  • Sektörün gelecek dönemlerdeki arz ve talep durumu
  • Teknolojik gelişme ve ürünlerin özelliği
  • Talep esnekliği
  • Rekabet koşulları
  • Devlet müdahalesi
  • İşgücü durumu
  • Sosyal yaşamdaki gelişmeler
  • Sektördeki şirketlerin hisse senetlerinin piyasa fiyatları

Yani her aşamada belli riskler mevcuttur. Bu durumda Forex yatırımcıları bu riskleri sektörel gelişmelere bakarak tahmin edebilirse hisse senedi fiyatının o riske göre normal olup olmadığı hakkında iyi bir değerlendirme yapabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir