Press "Enter" to skip to content

Temel Analiz’in Üçüncü Aşaması: Şirket Analizi

admin 0

Forex Temel Analiz’in son aşaması olan Şirket Analizinin amacı ise seçilen şirketin gelecek dönemlerde performans tahmini ve hisse senedinin değerini belirlemektir. Temel analizin en detaylı kısmıdır. Şirketin karlılık oranları, performans gelir tabloları, defter değeri birkaç örnek olmak üzere bir çok analiz yöntemi vardır. Firmanın gelecekteki gelir etme olanağı, sektörel rekabet gücüne, satış hacminin düzeyine, finansal yapısına ve firma yönetiminin etkisine bağlıdır.

Şirket analizinde iki temel alanda (nitel ve nicel) incelenmektedir. Şirketin ürettiği mal ve hizmetlerin özellikleri, talep durumu, Pazar payı ve şirket yönetimi gibi konular nitel faktörler olarak adlandırılmaktadır. Şirketin finansal tablosu ve raporları ile geçmiş yıl finansal tablo ve raporları ise nicel faktörler olarak bilinmektedir. Bu verilere bağlı olarak şirketin finansal performansı analiz edilir.

Sektör içinde rekabet gücü fazla olan firmalar sektördeki fiyat politikalarını belirleyebilme özelliğine sahip olduğu için aynı zamanda satış ve karlarını arttırma özelliğine de sahiptirler.

Finansal olarak özkaynak ağırlığı fazla olan firmaların borçlanma giderleri düşük olacağından firma riski de düşük olacaktır.
Geçmiş yıllara ait finansal durum tablolarının çeşitli analiz yöntemleriyle analiz edilmesiyle firmaların finansal yapı sağlamlığı anlaşılabilir. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı oranlar yöntemidir. Firmanın finansal yapısının sağlamlığının nasıl olduğunu anlayabilmek için de oran analizleri kullanılır. Forex yatırımcılarının kararlarını almalarında bu tür bir analiz kullanıldığı gibi finansman kurumları tarafından da firmaların kredi değerliliğini saptamada da kullanılır.

Oran analizlerinin yapılabilmesi için firmaya ait bilanço ve gelir tablosunun muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış olması gereklidir. Bununla birlikte sektör ortalamaları da Forex yatırımcıları tarafından bilinmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir