Press "Enter" to skip to content

Willams Osilatörü

admin 0

Larry Williams tarafından geliştirilen Williams Percent Range, Stokastik Osilatörü ile oldukça benzer bir yapıya sahiptir. Williams Osilatörü, Stokastik Osilatörü’nün ters işleyen bir şekli olarak düşünülebilir.

Larry Wiliams bu osilatörde, aşırı alım satım bölgelerinin belirlenmesini amaçlamıştır. Fakat bu tip osilatörlerde belirlenen zaman periyotuna göre çok farklılıklar oluşması nedeni ile, üç değişik zaman periyotuna sahip osilatörün ağırlıklı toplamlarını kullanarak, Williams Osilatörü’nü geliştirmiştir.

Aşırı alım satım bölgelerinin tespitinde kullanılan Willams Osilatörü, özellikle temel analizler ile birlikte kullanılması durumunda oldukça etkili sonuçlar ortaya koyabilmektedir.

R%= – ( (EY – SGKF) / ( EY – ED ) ) x 100 işleyiş formülünde;

R%: İşlemlerimizde öncelikle dikkate alacağımız Willams eğrisi değerlerini,

SGKF değişkeni: Son kapanış fiyatı

ED değişkeni: İncelenen dönem içerisinde ki en düşük fiyat

EY değişkeni: İncelenen dönem içerisinde ki en yüksek fiyat değerlerini ifade eder.

R% eğrisi formülü uyarınca, seçilen zaman periyotunda ki en yüksek değerden, kapanış değeri çıkarılır, elde edilen sonuç seçilen zaman periyotunda ki en yüksek ve en düşük değerler arasında ki farka bölünür.

Bu işlem sonucu elde edilen değerlerin oluşturduğu grafik yatırımcılara aşırı alım veya aşırı satım sinyallerini fark etme imkanı tanır ve temelde

3 yaygın kullanım şekli vardır:

Willams-osilatörü-madde-1R% eğrisinin -20 seviyesinin üstüne çıkması durumunda, piyasanın aşırı alım sinyali seviyesinde olduğu, R% eğrisinin -80 seviyesinin altına düşmesi durumunda, piyasanın aşırı satım sinyali seviyesinde olduğu tespiti yapılabilmektedir.

R% eğrisi aynı zamanda var olan trendin gücünü belirlemek amacı ile, yakınsama-ıraksama modelleri oluşturulması amacı ile de kullanılabilmektedir. Oldukça seyrek gerçekleştirilebilecek bir analiz yöntemi olsa da, temel analiz yöntemleri ile paralel doğrultuda değerlendirmesi sonucu çok etkili yatırım modelleri oluşturulmasını sağlamaktadır.Willams-osilatörü-madde-2

Yükselen trend karakterinde ki bir piyasada, R% grafiğinin düşüş eğilimini göstermesi ile satış emri, alçalan trend karakterinde ki bir piyasada, R% grafiğinin yükseliş eğilimine girmesi ile alım emri oluşturulması sonucu kar yüzdesi yüksek işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

Willams-osilatörü-madde-3

R% eğrisinin aşırı alım-satım bölgelerinin dışı çıkması durumunda ise düzeltme veya geri dönüş sinyali olarak yorumlanabilir. Aşırı alım seviyesinin yukarıdan aşağıya doğru kesilmesi ile sat emri, aşırı satım seviyesinin aşağıdan yukarıya doğru kesilmesi ise al emri vermek için uygun anlar olarak yorumlanabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir